Ověřování a osvědčování dokumentů

    V naší notářské kanceláři Vám ověříme pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny.

    Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba ji opatřit vyšším stupněm ověření, které poskytne mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti České republiky, Na Děkance 3, 128 10 Praha 2.

 


     Odměna za vyhotovení notářského zápisu je stanovena v této vyhlášce (formát PDF).