Ověřené výpisy z IS veřejné správy

Na počkání provádíme tyto ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy:

  • Výpisy z katastru nemovitostí
  • Výpisy z obchodního rejstříku
  • Výpisy z evidence Rejstříku trestů
  • Výpisy ze živnostenského rejstříku
  • Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
  • Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
  • Výpisy z insolvenčního rejstříku

 


     Odměna za vydání jednoho ověřeného výpisu je stanovena podle položky W. notářského tarifu ve výši 50,- Kč za jeden ověřený výpisu bez ohledu na počet stran. V případě výpisu z katastru nemovitostí je vedle odměny účtována i náhrada hotových výdajů za pořízení ověřeného výpisu, kterou notáři účtuje Český úřad zeměměřicský a katastrální ve výši 50,- Kč za každý jeden list vlastnictví ověřeného výpisu. Jelikož jsme plátci daně z přidané hodnoty, připočteme Vám k uvedeným částkám příslušnou daň z přidané hodnoty.